Mobirise

MAKLUMAN DAN BERITA       

SUHU KEHADIRAN STAFF, PELAJAR & PELAWAT

Pengambilan suhu kakitangan, sokongan dan pelajar yang hadir ke sekolah.

Mobirise

INFOGRAFIK

Maklumat dan informasi bergrafik dalam pendidikan.

Mobirise

HARI KELEPASAN AM 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen 9(1) Akta Hari Kelepasan AM 1951 [Akta 369], Pihak Berkuasa Negeri menetapkan hari-hari yang dinyatakan dalam jadual menjadi Hari Kelepasan Am Negeri bagi tahu 2020.

Jumaat

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari Jumaat atau hari kelepasan yang lain, maka hari itu digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari demikian adalah sememangnya hari kelepasan am, makan hari berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.

Sabtu

Jika hari kelepasan Am Negeri itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari itu juga adalah hari Kelepasan Am Negeri dan tidak diganti pada hari-hari lain.

Mobirise

TAKWIN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN AWAM

Senarai dan tarikh peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam.

Mobirise

MINGGU GURU BERTUGAS

Penggal Ke 2 : 22 Mac hingga 21 Mei 2020.

Mobirise

Penggal Ke 3 : 07 Jun hingga 23 Jul 2020

Mobirise

Penggal Ke 4 : 2 Ogos hingga 19 Nov 2020

Mobirise

"The problems are solved, not by giving new information, but by arranging what we have known since long

- Ludwig Wittgenstein.

Alamat

Lot 1306, Jalan Suka Menanti, Mukim Pumpong, 05150 Alor Setar, Kedah Darulaman                 

Hubungi

tanya@maahaddini.edu.my            
Telefon: +604 700 1071 
Fax: +604 700 1614